Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35941
Title: Організація та економіка фармації: електрон. метод. рекомендації : робочий зошит для здобувачів освіти факультету хімії та фармації спец. 102 «Хімія» (Фармацевтична хімія)
Compiler: Цісак (Кобернік), Альона Олександрівна
Tsisak (Kobernik), Aliona O.
Citation: Організація та економіка фармації [Електрон. ресурс] : електрон. метод. рек. : робочий зошит для здобув. освіти ф-ту хімії та фармації спец. 102 «Хімія» (Фармацевт. хімія) / уклад. : А. О. Цісак. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 56 с. – 1,0 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фармація
економіка фармації
організація фармації
Abstract: Вивчення дисципліни надає здобувачу освіти базову фундаментальну підготовку для оволодіння фаховими знаннями і практичними навичками у майбутній професійній діяльності. Робочий зошит містить завдання для закріплення знань здобувачів освіти під час проведення практичних занять. Завдання представлені у вигляді таблиць, схем та бланків згідно з відповідним матеріалом.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35941
Other Identifiers: УДК 615.1-048.42(078)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цісак_Організація та економіка фармаії.pdf993.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.