Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35940
Title: Вступ у фармацію. Частина 2. Організація фармацевтичного забезпечення населення: електрон. метод. рек. : робочий зошит для здобув. освіти ф-ту хімії та фармації спец. 226 «Фармація, пром. фармація»
Compiler: Цісак (Кобернік), Альона Олександрівна
Tsisak (Kobernik), Aliona O.
Citation: Вступ у фармацію. Частина 2. Організація фармацевтичного забезпечення населення [Електрон. ресурс] : електрон. метод. рек. : робочий зошит для здобув. освіти ф-ту хімії та фармації спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад. : А. О. Цісак. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 41 с. – 0,8 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фармація
фармацевтичне забезпечення населення
Series/Report no.: ;Ч. 2.
Abstract: Вивчення дисципліни надає здобувачу освіти базову фундаментальну підготовку для оволодіння фаховими знаннями і практичними навичками у майбутній професійній діяльності. Робочий зошит містить завдання для закріплення знань здобувачів освіти під час проведення практичних занять в межах другого змістового модулю «Організація фармацевтичного забезпечення населення: організація роботи аптеки, контроль якості лікарських засобів в аптечному закладі». Завдання представлені у вигляді таблиць, схем та бланків у послідовності викладеного матеріалу з дисципліни.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35940
Other Identifiers: УДК 615.1:658.8(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цісак_Вступ до фармації.pdf764.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.