Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35939
Title: Біотехнологія: електрон. метод. вказівки до лаб. робіт студ. ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.), спец. 102 «Хімія», ОПП «Фармацевт. хімія»
Compiler: Грицук, Олександр Іванович
Цісак (Кобернік), Альона Олександрівна
Tsisak (Kobernik), Aliona O.
Gritsuk, Oleksandr I.
Citation: Біотехнологія [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт студ. ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.), спец. 102 «Хімія», ОПП «Фармацевт. хімія» / уклад.: О. І. Грицук, А. О. Цісак. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 33 с. – 0,8 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
біотехнологія
Abstract: Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з дисципліни вільного вибору «Біотехнологія», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» факультету хімії та фармації Одеського на-ціонального університету імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35939
Other Identifiers: УДК 60(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грицук_Цісак_Біотехнологія.pdf801.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.