Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35938
Title: Фармацевтичні аспекти токсикології. Антибіотики. Побічна дія [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки до курсів «Фармацевт. аспекти токсикології» та «Токсикол. хімія» для студ. ф-ту хімії та фармації
Compiler: Щербакова, Тетяна Михайлівна
Гузенко, Олена Михайлівна
Мамій, Вікторія Андріївна
Shcherbakova, Tetiana M.
Guzenko, Olena M.
Citation: Фармацевтичні аспекти токсикології. Антибіотики. Побічна дія [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки до курсів «Фармацевт. аспекти токсикології» та «Токсикол. хімія» для студ. ф-ту хімії та фармації / уклад.: Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, В. А. Мамій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 39 с. – 0,9 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
токсикологія
фармацевтичні аспекти
антибіотики
побічна дія
Abstract: Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Фармацевтичні аспекти токсикології». Вони містять розділ «Антибіотики. Побічна дія» та контрольні питання до нього. Рекомендовані для студентів природничих факультетів при підготовці до занять з навчальних дисциплін, що присвячені токсико-фармакологічній характеристиці таких біологічно-активних речовин як антибіотики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35938
Other Identifiers: УДК 543.06
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.