Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35937
Title: Квантова хімія. Дослідження протонування органічних сполук: електрон. метод. вказівки для студ. ф-ту хімії та фармації
Compiler: Снігур, Денис Васильович
Жуковецька, Олена Михайлівна
Хома, Руслан Євгенійович
Snigur, Denys V.
Zhukovetska, O. M.
Khoma, Ruslan Ye.
Citation: Квантова хімія. Дослідження протонування органічних сполук [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки для студ. ф-ту хімії та фармації / уклад. : Д. В. Снігур, О. М. Жуковецька, Р. Є. Хома. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 22 с. – 0,9 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
хімія
квантова хімія
Abstract: Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Квантова хімія». Дані методичні вказівки розроблені для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова, які навчаються за спеціальністю 102 «Хімія» й стануть у нагоді при опануванні дисципліни «Квантова хімія».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35937
Other Identifiers: УДК 541:547.022
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Снигур_Квантова.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.