Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35936
Title: Аналітична хімія. Ч. 3. Фізико-хімічні методи аналізу: електрон. метод. вказівки для студентів ІІ курсу ф-ту хімії та фармації, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»
Compiler: Гузенко, Олена Михайлівна
Щербакова, Тетяна Михайлівна
Рахлицька, Олена Михайлівна
Снігур, Денис Васильович
Guzenko, Olena M.
Shcherbakova, Tetiana M.
Rakhlytska, Olena M.
Snigur, Denys V.
Citation: Аналітична хімія. Ч. 3. Фізико-хімічні методи аналізу [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки для студ. ІІ курсу ф-ту хімії та фармації, спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад.: О. М. Гузенко, Т. М. Щербакова, О. М. Рахлицька, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 92 с. – 1,6 МБ.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
хімія
аналітична хімія
Series/Report no.: ;Ч. 3.
Abstract: Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Аналітична хімія». Вони містять теоретичні основи фізико-хімічних методів аналізу, методики виконання лабораторних робіт та контрольні питання до них. Рекомендовані для самостійної роботи студентів природничих факультетів при підготовці до занять та рубіжного контролю знань за розділом «Фізико-хімічні методи аналізу».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35936
Other Identifiers: УДК 543.05:543.4:543.5
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гузенко-Аналіт_хімія Ч3.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.