Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35893
Title: Договір про надання детективних послуг: зарубіжний досвід та перспективи його запровадження в Україні
Authors: Степанова, Д. Е.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 79-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (27-28 квіт. 2023 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
Issue Date: 2023
metadata.dc.contributor.advisor: Федорко, Марина Сергіївна
Fedorko, Maryna S.
Keywords: договір
детективні послуги
Україна
правовий статус
Abstract: На відміну від законодавства зарубіжних країн, в Україні на сьогодні відсутній спеціальний нормативний акт, який би регулював суспільні відносини з надання детективних послуг. Серед українських правників довгий час тривають дискусії щодо необхідності прийняття спеціального закону про надання детективних послуг, який би детально регламентував договір про надання детективних послуг, правовий статус його сторін та інші умови.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35893
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ, правові науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-89.pdf126.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.