Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35843
Title: Міждисциплінарні освітні програми, перспективи впровадження в ЗВО України
Authors: Яворська, Вікторія Володимирівна
Нефедова, Ніна Євгенівна
Соколовський, В. А.
Yavorska, Viktoriia V.
Nefedova, Nina Ye.
Citation: Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: освітні програми
ЗВО УКРАЇНИ
міждисциплінарний підхід
дуальна форма освіти
полідисциплінарність
трансдисциплінарність
міждисциплінарність
Abstract: На сучасному етапі розвитку освіти та науки набуває особливої актуальності проблема загальнонаукової методології, де поряд із процесами диференціації наукового знання за галузями, важливою стає його інтеграція. Cучасні вимоги до якості освіти безпосередньо пов’язані з необхідністю досягнення результатів в пріоритетних напрямках розвитку науки. Відомо, що наукові та технологічні прориви припадають, як правило, на стики наук, в результаті комплексних досліджень об’єктів і пов’язаних з ними проблем. Висока насиченість змісту освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців предметами, що вивчають досить різні галузі знань, породжують проблему неузгодженості різних сфер пізнання. Особливо гостро це виявляється при вивченні профільних та вибіркових дисциплін.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35843
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
136-139.pdf358.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.