Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35823
Title: Інтеграція академічної науки і вищої освіти як шлях забезпечення якості професійної підготовки за спеціальністю 102 Хімія
Authors: Аннєнкова, Ірина Петрівна
Менчук, Василь Васильович
Раскола, Людмила Анатольевна
Menchuk, Vasyl V.
Raskola, Liudmyla A.
Citation: Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: академічна наука
вища освіта
професійна підготовка
хімія
науково-дослідна робота
Abstract: Стратегія розвитку вищої освіти України як учасника Болонського процесу має враховувати загальносвітові та європейські тенденції трансформації сучасної вищої освіти. Відповідно до європейських стандартів та згідно з прийнятим Законом України «Про вищу освіту» (ст. 3) одним із шляхів формування та реалізації державної політики у сфері вищої освіти визначено «збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення її якості».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35823
Other Identifiers: УДК 378.096
Appears in Collections:Статті та доповіді ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
155-159.pdf389.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.