Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35801
Title: Забезпечення якості ліків [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки курсу «Стандартизація та сертифікація лікарських засобів» для студентів ф-ту хімії та фармації
Compiler: Снігур, Денис Васильович
Гузенко, Олена Михайлівна
Рахлицька, Олена Михайлівна
Щербакова, Тетяна Михайлівна
Snigur, Denys V.
Guzenko, Olena M.
Rakhlytska, Olena M.
Shcherbakova, Tetiana M.
Citation: Забезпечення якості ліків [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки курсу «Стандартизація та сертифікація лікарських засобів» для студентів ф-ту хімії та фармації / уклад. : Д. В. Снігур, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька, Т. М. Щербакова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 47 с. – 0,8 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: якість ліків
лікарські засоби
стандартизація лікарських засобів
фармацевтична галузь
Державна фармакопея України (ДФУ)
Abstract: Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Стандартизація та сертифікація лікарських засобів». Вказівки містять матеріали з теми «Забезпечення якості ліків».Надані методичні вказівки стануть у нагоді студентам факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» при підготовці до практичних занять та самостійній роботі під час опанування курсів «Стандартизація та сертифікація лікарських засобів», «Фармацевтична хімія», а також студентам першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 102 «Хімія» при підготовці до занять з курсу «Стандартизація та контроль якості лікарських препаратів».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35801
Other Identifiers: УДК 543.6:543.05
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snihur_Zabezpech_yakosti_likiv.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.