Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35797
Title: Робочий зошит з дисципліни «Колоїдна хімія» [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. для студ. 3 курсу спец. 226 «Фармація, промислова фармація»
Compiler: Стрельцова, Олена Олексіївна
Тимчук, Алла Федорівна
Streltsova, Olena O.
Tymchuk, Alla F.
Citation: Робочий зошит з дисципліни «Колоїдна хімія» [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. для студ. 3 курсу спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / уклад.; О. О. Стрельцова, А. Ф. Тимчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 48 с. – 1,2 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: робочий зошит
хімія
колоїдна хімія
Abstract: Методичний посібник складено відповідно до програми з дисципліни «Колоїдна хімія» для студентів 3 курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». «Колоїдна хімія» включає курс лекцій, лабораторний практикум, самостійну роботу студентів. У відповідності до розділів лекційного курсу посібник містить основні теоретичні уявлення; питання для самостійного контролю та підготовки до лабораторних занять, лабораторні роботи, тестові завдання.Методичний посібник може бути використаний також для студентів спеціальностей Хімія, Біологія.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35797
Other Identifiers: УДК 544.77
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стрельцова О_Тимчук_Роб. зош. кол хімія.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.