Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35795
Title: Колоїдно-хімічні властивості емульсій та пін [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. для студ. спец. 102 Хімія, 114 Середня освіта. Хімія, 226 Фармація, промислова фармація
Compiler: Стрельцова, Олена Олексіївна
Тимчук, Алла Федорівна
Менчук, Василь Васильович
Streltsova, Olena O.
Tymchuk, Alla F.
Menchuk, Vasyl V.
Citation: Колоїдно-хімічні властивості емульсій та пін [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. для студ. спец. 102 Хімія, 114 Середня освіта. Хімія, 226 Фармація, промислова фармація / уклад.: О. О. Стрельцова, А. Ф. Тимчук, В. В. Менчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 43 с. – 0,9 МБ.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичний посібник
хімія
колоїдна хімія
Abstract: Методичний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Колоїдна хімія» для студентів ВНЗ, містить розділ, присвячений вивченню властивостей дисперсних систем, а саме емульсій та пін. Посібник містить також теоретичні уявлення, практичну частину та питання для самостійного контролю, дозволяє студентам більш детально вивчити особливості систем, що мають рідке дисперсійне середовище та знаходять широке використання в промисловості, медицині, фармації та побуті.Навчально-методичний посібник може бути використаний для студентів спеціальностей Фармація, промислова фармація, Хімія, Біологія.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35795
Other Identifiers: УДК 544.77
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стрельцова О_Колоїдно-хімічні власт. емульсій.pdf939.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.