Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35664
Title: Віктимологічний аспект необхідної оборони
Authors: Желдубовська, А. В.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі : 6-ті юрид. читання : матеріали Міжнар. щорічної наук. дистанц. конф. (14 квіт. 2023 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; за заг. ред.: Т. В. Степанова, О. А. Чуваков. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Нарожна, Олена Володимирівна
Narozhna, Olena V.
Keywords: самооборона
спротив
заподіяння умисної шкоди
перевищення самооборони
жертва
кривдник
Abstract: Вже довгий час тема самооборони є дискусійною, що пов’я- зано з невизначеністю меж, де закінчується необхідність спротиву і превенції правопорушення та починається заподіяння умисної шкоди своєму кривднику. При розгляді даного питання постають складнощі навіть при визначенні, хто є потерпілим, себто жер- твою, особливо, якщо йдеться про такий феномен, як перевищен- ня самооборони. Серед дотичних до даної тематики положень Конституції України можемо виокремити ст. 27, в якій зазначено, що «кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань» [1, ст. 27]. Громадянам нашої країни гарантоване право на захист себе, своїх близьких людей, оселі та недоторканності вищезазначеного незалежно від віку, статі, соціального статусу та можливості запобігти настанню про- типравних наслідків.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35664
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ, правові науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110-112.pdf216.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.