Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3565
Title: ВАРІАТИВНІСТЬ ТРАНСКОДУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ МОВОЮ-РЕЦИПІЄНТОМ
Other Titles: Variations of transformation and transcoding of English medical eponymic terms my means of recipient language
Вариативность транскодирования и трансформаций медицинских терминов-эпонимов языком-реципиентом
Authors: Стегніцька, Л. В.
Stegnitska, L. V.
Стегницкая, Л. В.
Citation: Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет
Keywords: медичні терміни-епоніми
мова-продуцент
мова-реципієнт
варіативність
medical eponymic terms
source language
recipient language
variation
медицинские термины-эпонимы
язык-продуцент
язык-реципиент
вариативность
Series/Report no.: ;Вип. 17.ч.1 С. 309-314
Abstract: У статті висвітлено способи перекладу та трансформацій англійських медичних термінів-епонімів українською мовою. Англійські терміни-епоніми транслітеруються та транскрибуються згідно з українським правописом, проте окремі терміни відтворюються згідно з фонетичними та графічними правилами в мові-продуценті. Причиною варіативності відтворення цих термінів є як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні фактори
This article deals with ways of translation and transformation of medical eponymic terms from English into Ukrainian. English eponyms are transliterated and transcribed according to Ukrainian language rules, but some terms are reproduced according to the phonetic and graphic rules of the source language. The reason of such variations of the above mentioned terms are linguistic and extralinguistic factors
В статье рассмотрены способы перевода и трансформаций английских медицинских терминов-эпонимов на украинский язык. Английские термины-эпонимы транслитерируются и транскрибируются согласно правил украинской орфографии. Однако некоторые термины воспроизводятся согласно фонетическим и графическим правилам языка-продуцента. Причиной вариативности воспроизведения являются как лингвистические, так и экстралингвистические факторы
Description: Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3565
Appears in Collections:Слов’янський збірник

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik slav.309-314.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.