Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35463
Title: Навчальна практика
Compiler: Коренкова, Ганна Валентинівна
Мартинович, Лариса Ярославівна
Недєва, Ольга Анатоліївна
Korenkova, Ganna V.
Martynovych, Larysa Ya.
Citation: Навчальна практика : метод. вказівки до навчальної практики студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / уклад.: Г. В. Коренкова, Л. Я. Мартинович, О. А. Недєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 34 с.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні вказівки
навчальна практика
Abstract: Методичні вказівки містять теоретичний і практичний матеріал до виконання практичних завдань, передбачених програмою учбової практики, а також: опис мети і задач навчальної практики, етапів її проведення, вимог до змісту і оформлення звіту з практики, форми та методи контролю, критерії оцінювання, та індивідуальні завдання. Наведені приклади завдань, довідкові матеріали та список рекомендованої літератури.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35463
Other Identifiers: УДК 37.091.33:004(076.5)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, інформаційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальна практика_Метод.вказ.pdf266.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.