Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35457
Title: Літературознавство в контексті гуманітаристики
Compiler: Малютіна, Наталя Павлівна
Шевченко, Тетяна Миколаївна
Maliutina, Nataliia P.
Shevchenko, Tetiana M.
Citation: Літературознавство в контексті гуманітаристики [Електронний ресурс] : електронні метод. вказівки для підготовки до аудиторних занять студентів очної та заочної форм навчання філологічного факультету другого (магістер.) рівня вищ. освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та література / упоряд. Н. П. Малютіна, Т. М. Шевченко. — Одеса : Астропринт, 2023. — 19 с. — 0,4 МБ.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні вказівки
літературознавство
гуманітаристика
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Літературознавство в контексті гуманітаристики». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, зразки тестових завдань, рекомендований список основної і додаткової літератури.Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35457
Other Identifiers: УДК 82.0:172.16(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Літературознавство_Ел.метод.вказ.pdf346.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.