Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35143
Title: Література в контексті комунікації
Compiler: Шевченко, Тетяна Миколаївна
Shevchenko, Tetiana M.
Citation: Література в контексті комунікації : методичні вказівки Л642 до курсу для студентів очної форми навчання філологічного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та література / упоряд. Т. М. Шевченко. — Одеса : Астропринт, 2023. — 32 с.
Issue Date: 2023
Keywords: курс «Література в контексті комунікації»
специфіка літературної комунікації
художня література як явища в соціумі
художня література
прикладна лінгвістика
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Література в контексті комунікації». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, перелік творів для текстуального вивчення, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35143
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко_Література.pdf630.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.