Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35091
Title: Соціальні мотиви мережевої ідентичності: віральність аккаунту в соціальних мережах
Authors: Полюга, Василь Андрійович
Poliuha, Vasyl A.
Citation: 77-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Соціальні комунікації : матеріали 77 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 24 листоп. 2021 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2021.
Issue Date: 2021
Keywords: мережева ідентичність
віральність аккаунту
соціальні мережи
Abstract: Для більшості людей властивим є сприйняття/обробка інформації у відповідності до особистісних ідентичностей, сформованих на підставі власних переконань та мотивів, що в цілому класифікується як процес мотивованого пізнання (Kahan D.M., 2015; Van Bavel J.J., 2018). За резуль- татами класичного теоретичного дослідження поведінки виборця, опублікованого ще в 1960 році, вчені зокрема відзначили, що на ранньому етапі рівень ідентифікації людини з політичною партією, в значній мірі залежить від того, наскільки індивід сприймає власні преференції від його/її орієнтації на політичних діячів (Campbell A., 1960).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35091
Appears in Collections:Статті та доповіді ФЖРВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-32.pdf259.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.