Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35082
Title: Провідні результати фізико-географічного дослідження Причорноморської низовини та їх значення
Authors: Шуйський, Юрій Дмитрович
Вихованець, Галина Володимирівна
Світличний, Олександр Олексійович
Стоян, О. О.
Муркалов, О. Б.
П'яткова, Алла Вікторівна
Гижко, Л. В.
Зелененко, О. Г.
Орган, Л. В.
Shuiskyi, Yurii D.
Svitlychnyi, Oleksandr O.
Piatkova, Alla V.
Citation: Теорія і практика берегознавства та природокористування : Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 30-31 травня 2022 р.) / Ред. колегія. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Причорноморська низовина
узбережжя Чорного та Азовського морів
2015-2020 роки
географічні співставлення
раціональне природокористування
Abstract: В основу представленої доповіді покладені результати фізико- географічних досліджень протягом 2015-2020 років території Причорноморської низовини. В першу чергу найбільш актуальні питання визначалися для досліджень. На відміну від інших публікацій, до змісту досліджень були залучені дослідження на південній окрайці, де детально вивчалися дельти річок та класичні лиманний та лопатевий типи узбережжя Чорного та Азовського морів. Відповідно була розроблена програма робіт. Для отримання висновків, матеріали попередніх досліджень були використані в публікаціях попередників та авторів статті, шляхом географічних співставлень. В програмі визначалися найбільш актуальні питання для раціонального природокористування. В переліку цих питань були: а) матеріали та методи досліджень; б) природні комплекси на класичному узбережжі лиманного та лопатевого типів; в) абразійні та акумулятивні форми берегового рельєфу; г) сучасний розвиток Кілійської дельти Дунаю; д) змив грунтів та гідрометеорологічний режим; є) зміни клімату, вітро- хвильового режиму та водного балансу морів; е) стан приморських національних парків та заповідників; ж) вплив деяких видів антропогенного фактору на природу Причорноморської низовини. Ця доповідь є оглядовою. В роботах брали участь всі викладачі кафедри.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35082
Other Identifiers: УДК 551.35:624.131
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-11.pdf664.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.