Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34714
Title: Біогеографія
Compiler: Підгорна, Світлана Яківна
Делі, Ольга Федорівна
Трач, В'ячеслав Анатолійович
Черничко, Катерина Йосипівна
Pidhorna, Svitlana Ya.
Deli, Olha F.
Trach, Viacheslav A.
Chernichko, Kateryna I.
Citation: Біогеографія [Електронний ресурс] : електронні метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання (друге видання, оновлене) / уклад. С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса, 2023. – 26 с. – 0,25 Мб.
Issue Date: 2023
Keywords: методичні рекомендації
біогеографія
біоми
Abstract: В методичних рекомендаціях наводиться план практичних занять, теми та рекомендації до виконання самостійної роботи, словник основних термінів, перелік питань для підготовки до періодичного контролю, рекомендована література та інформаційні ресурси. Видання розраховано для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання (денна та заочна форма) спеціальностей 091 «Біологія», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 162 «Біотехнології та біоінженерія», при вивченні дисципліни «Біогеографія».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34714
Other Identifiers: УДК 574.9 (076.5)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Біогеографія_Ел.метод.рекомендації.pdf245.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.