Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34642
Title: Методичний посібник з біологічної хімії
Compiler: Петров, Сергій Анатолійович
Андрієвський, Олександр Михайлович
Федорко, Наталія Леонідівна
Чернадчук, Сніжана Сергіївна
Будняк, Олександр Костянтинович
Сорокін, Андрій Вікторович
Кокошкіна, Оксана Олександрівна
Petrov, Serhii A.
Andrievskii, Alexander M.
Fedorko, Natalia L.
Chernadchuk, Snizhana S.
Budniak, Oleksandr K.
Sorokin, Andrii V.
Kokoshkina, Oksana O.
Citation: Методичний посібник з біологічної хімії: метод. посіб. для студентів біологічного факультету [електронний ресурс] / уклад.: С.А. Петров, О.М. Андрієвський, Н.Л. Федорко, С.С. Чернадчук, О.К. Будняк, А.В. Сорокін, О.О. Кокошкіна. – Одеса, 2022. – 77 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичний посібник
хімія
біологічна хімія
Abstract: Запропоновані методи біохімічних досліджень з супроводженням певної теорії, щодо спрямування необхідних навичок у виробничої практиці біолога-дослідника. Практикум з біологічної хімії рекомендований студентам біологічних спеціальностей для проведення лабораторних занять з Біохімії, Великого спеціального практикуму та при написанні кваліфікаційних робіт.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34642
Other Identifiers: УДК 577
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод посібник з Біологічної хімії.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.