Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34639
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія біоорганічна» (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання)
Authors: Федорко, Наталія Леонідівна
Чернадчук, Сніжана Сергіївна
Будняк, Олександр Костянтинович
Запорожченко, Олександр Вікторович
Петров, Сергій Анатолійович
Сорокін, Андрій Вікторович
Fedorko, Natalia L.
Chernadchuk, Snizhana S.
Budniak, Oleksandr K.
Zaporozhchenko, Oleksandr V.
Petrov, Serhii A.
Sorokin, Andrii V.
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія біоорганічна» (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) [електронний ресурс] / Н. Л. Федорко, С. С. Чернадчук, О. К. Будняк та ін. – Одеса, 2022. – 82 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
хімія
хімія біоорганічна
Abstract: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Хімія біоорганічна» для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальностей 091 Біологія, 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Мета методичних вказівок до виконання лабораторних робіт – допомогти студентам засвоїти теоретичні розділи курсу та опанувати загальними методами визначення основних органічних сполук щодо розуміння їх функціонування в організмі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія біоорганічна» містять опис проведення 26 лабораторних занять, для кожного з них наведено тему, мету, перелік матеріалів, реактивів та обладнання, необхідних для проведення заняття, перелік запитань до перевірки засвоєння знань та перелік літератури. Кожна тема супроводжується певною теорією. Невід’ємною частиною Методичних вказівок є коротка інструкція з техніки безпеки та охорони праці в біохімічної лабораторії.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34639
Other Identifiers: УДК 577.11
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод вказ до лаб.роб.Біоорг.хімії 20-02-22.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.