Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34637
Title: Екологічна біохімія
Authors: Будняк, Олександр Костянтинович
Чернадчук, Сніжана Сергіївна
Сорокін, Андрій Вікторович
Budniak, Oleksandr K.
Chernadchuk, Snizhana S.
Sorokin, Andrii V.
Citation: Будняк О. К. Екологічна біохімія : метод. рек. до самостійної роботи для студентів спец. 091 «Біологія», 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров'я людини), 162 «Біотехнології і біоінженерія», 206 «Садово-паркове господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [електронний ресурс] / О. К. Будняк, С. С Чернадчук, А. В. Сорокін. – Одеса, 2022. – 18 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні рекомендації
біохімія
екологічна біохімія
Abstract: Методичні рекомендації для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров'я людини), 162 «Біотехнології і біоінженерія», 206 «Садово-паркове господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо виконання самостійної роботи з дисципліни «Екологічна біохімія» містять завдання для самостійної роботи, перелік контрольних запитань, список літератури та інформаційних ресурсів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34637
Other Identifiers: УДК 577.1 : 574
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Екол біох метод до сам роб.pdf884.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.