Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34621
Title: Температурна залежність в'язкості водно-мазутних емульсій
Other Titles: Temperature dependence of the viscosity of water-fuel oil emulsions
Authors: Шингарев, Г. Л.
Черненко, Олександр Сергійович
Іванов, М. О.
Сидоров, Олексій Євгенович
Shyngarev, G. L.
Chernenko, Oleksandr S.
Ivanov, M. A.
Sydorov, A. E.
Citation: Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: емульсія
в’язкість
температура
emulsion
viscosity
temperature
Series/Report no.: ;Вип. 60.
Abstract: В роботі досліджуються експериментальні залежності кінематичної в'язкості водо-мазутних емульсій від температури. Водо-мазутні емульсії з великим вмістом води (до 60%) готувалися шляхом тривалого механічного перемішування в циліндричній посудині за допомогою гвинта з металевими щітками. Для визначення в’язкості використовувався метод Стокса. Емульсії є непрозорими рідинами. Тому визначався час руху кульки між верхнім та нижнім шаром рідини. При цьому під емульсію в трубці знаходився шар води. Рухомим тілом була металева кулька. Для вимірювання в’язкості при різних температурах систему поміщували в більшу колбу, через яку прокачували нагріту воду. В результаті експериментально показано, що в'язкість мазуту нижча за в'язкість його водних емульсій (при одних і тих же температурах). З підвищенням вмісту води в емульсії її в’язкість збільшується. Для дотримання умови оптимального розпилу ВМЕ (як і інших подібних палив), їх необхідно підігрівати до температур, значення яких вище рекомендованих для чистого (не емульгованого) мазуту.
The experimental dependence of the kinematic viscosity of oil-water emulsions on temperature was examined. Oil-water emulsions with a high water content (up to 60%) were prepared by long-term mechanical stirring in a cylindrical vessel using a screw with metal brushes. The Stokes method was used to determine the viscosity. Emulsions are opaque liquids. Therefore, the movement metal ball's time between the upper and lower layers of liquid was determined. At the same time, there was a layer of water under the emulsion in the tube. To measure the viscosity at different temperatures, the system was placed in a larger flask through which heated water was pumped. As a result, it was experimentally shown that the fuel oil viscosity is lower than oil-water emulsions viscosity (at the same temperatures). As the water content in the emulsion increases, its viscosity increases. In order to meet the conditions of optimal sprey of WOE (as well as other similar fuels), they must be heated to temperatures higher than those recommended for pure (non-emulsified) fuel oil.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34621
Other Identifiers: УДК 532.13
Appears in Collections:Фізика аеродисперсних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-70.pdf471.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.