Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34440
Title: Біологія ґрунтів. Тварини – мешканці ґрунту
Authors: Трач, В'ячеслав Анатолійович
Підгорна, Світлана Яківна
Делі, Ольга Федорівна
Черничко, Катерина Йосипівна
Trach, Viacheslav A.
Pidhorna, S. Ya.
Deli, Olha F.
Chernichko, Kateryna I.
Citation: Біологія ґрунтів. Тварини – мешканці ґрунту : конспект лекцій для студентів біол. ф-ту / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, К. Й. Черничко; відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 73 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: конспект лекцій
біологія ґрунтів
тварини
мешканці ґрунту
Abstract: Конспект лекцій з дисципліни «Біологія ґрунтів. Тварини – мешканці ґрунту» містить загальну характеристику ґрунту, різні типи екологічної класифікації ґрунтової фауни, стислу характеристику основних таксономічних груп тварин, що пов’язані з ґрунтами на території України та їх впливом на процеси ґрунтоутворення. Також видання містить опис методів обліку, фіксації, зберігання ґрунтових безхребетних тварин та методи їх кількісного аналізу. Матеріали, подані у конспекті лекцій, можуть стати у нагоді для студентів природничих факультетів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34440
ISBN: 978-617-689-437-7
Other Identifiers: УДК 591.5 : [593.1+595(076.6)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трач В.А. та ін.Біологія грунту.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.