Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34429
Title: Біологічна хімія. Частина IІ: Метод. вказівки до лабораторних робіт
Authors: Устянська, Ольга Володимирівна
Еберле, Лідія Вікторівна
Ustianska, Olha V.
Eberle, Lidiia V.
Citation: Устянська О. В. Біологічна хімія. Частина IІ: Метод. вказівки до лабораторних робіт / О. В. Устянська, Л. В. Еберле. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 90 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
хімія
біологічна хімія
Abstract: До методичних вказівок для проведення лабораторних робіт з курсу «Біологічна хімія» (ІI частина) внесений перелік практичних навичок, якими студенти мають оволодіти під час лабораторного заняття; є контрольні питання і завдання за програмою «Біологічна хімія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація.»).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34429
Other Identifiers: УДК 573.7:612.603
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.