Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34425
Title: Підготовка та захист курсових робіт студентами спеціальності 106 Географія
Authors: Стоян, Олександр Олександрович
Муркалов, Олександр Борисович
П'яткова, Алла Вікторівна
Stoyan, Oleksandr O.
Murkalov, Oleksandr B.
Piatkova, Alla V.
Citation: Стоян О. О. Підготовка та захист курсових робіт студентами спеціальності 106 Географія : метод. вказівки / О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, А. В. П’яткова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 30 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
підготовка курсових робіт
захист курсових робіт
Abstract: Методичні вказівки містять положення щодо регламенту написання, оформлення та захисту курсових робіт. У вказівках наданий опис та характеристика основних структурних компонентів курсових робіт студентів, наведені приклади оформлення таблиць, рисунків, бібліографії тощо. Положення даних вказівок є обов’язковими для студентів спеціальності 106 Географія геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34425
Other Identifiers: УДК 911.2(072.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.