Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34421
Title: Стандартизація лікарських препаратів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентам факультету хімії та фармації
Authors: Снігур, Денис Васильович
Гузенко, Олена Михайлівна
Рахлицька, Олена Михайлівна
Щербакова, Тетяна Михайлівна
Жуковецька, Олена Михайлівна
Snigur, Denys V.
Guzenko, Olena M.
Rakhlytska, Olena M.
Shcherbakova, Tetiana M.
Zhukovetska, O. M.
Citation: Стандартизація лікарських препаратів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентам факультету хімії та фармації / Д. В. Снігур, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька, Т. М. Щербакова, О. М. Жуковецька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 34 с. – 0,9 МБ.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
стандартизація
лікарські препарати
Abstract: Пропоновані методичні вказівки містять методики лабораторних робіт та питання для самоконтролю, які стануть у нагоді студентам факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» при підготовці до практичних занять та самостійній роботі під час опанування курсу «Стандартизація лікарських засобів», а також студентам першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 102 «Хімія» при підготовці до занять з курсу «Стандартизація та контроль якості лікарських препаратів».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34421
Other Identifiers: УДК 543.6:543.05
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.