Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34419
Title: Фізико-хімічні методи дослідження речовин та матеріалів : метод. вказівки до самостійної роботи для студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти, спеціальності 102 «Хімія»
Authors: Топоров, Сергій Васильович
Хома, Руслан Євгенович
Toporov, Serhii V.
Khoma, Ruslan E.
Citation: Топоров С. В. Фізико-хімічні методи дослідження речовин та матеріалів : метод. вказівки до самостійної роботи для студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти, спеціальності 102 «Хімія» / С. В. Топоров, Р. Є. Хома. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 62 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
фізико-хімічні методи
дослідження речовин та матеріалів
Abstract: Методичні вказівки складено відповідно до програми спецкурсу “Фізико-хімічні методи дослідження речовин та матеріалів”. Вони містять структуру, зміст навчальної дисципліни, методичні рекомендації для вивчення теоретичних положень, тестові завдання для самостійної роботи, а також приклади вирішення розрахункових задач. Методичні вказівки призначені студентам факультету хімії та фармації спеціальності 102 «Хімія», можуть бути також рекомендовані для студентів при підготовці до занять з курсу “Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу”, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34419
Other Identifiers: УДК 543.4/.5
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.