Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34417
Title: Аналітична хімія: практикум з дисципліни “Аналітична хімія” для студентів біологічного ф-ту спеціальності 162 «Біотехнології та біоінжерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Authors: Чеботарьов, Олександр Миколайович
Рахлицька, Олена Михайлівна
Гузенко, Олена Михайлівна
Хома, Руслан Євгенович
Chebotaryov, Aleksandr N.
Rakhlytska, Olena M.
Guzenko, Olena M.
Khoma, Ruslan E.
Citation: Аналітична хімія: практикум з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів біологічного ф-ту спеціальності 162 «Біотехнології та біоінжерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. /О. М. Чеботарьов, О. М. Рахлицька, О. М. Гузенко, Р. Є. Хома. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2021. – 152 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: практикум
хімія
аналітична хімія
Abstract: Практикум складено відповідно до програми курсу «Аналітична хімія» для студентів біологічного факультету. Викладено інформаційний обсяг навчальної дисциплін «Аналітична хімія», загальні питання та методичні матеріали до лабораторних робіт. Значне місце відводиться теоретичним та практичним основам методів якісного та кількісного аналізу, наведено реакції визначення катіонів та аніонів, а також приклади рішення задач. Практикум адресований студентам біологічного факультета спеціальності 162 «Біотехнології та біоінжерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Може бути корисний для студентів природничих факультетів при підготовці до занять з аналітичної хімії.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34417
DOI: 978-617-689-549-7
Other Identifiers: УДК 543.061
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аналітична хімія_Практикум.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.