Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34410
Title: Хімічні методи кількісного аналізу : практикум з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти
Authors: Чеботарьов, Олександр Миколайович
Рахлицька, Олена Михайлівна
Гузенко, Олена Михайлівна
Щербакова, Тетяна Михайлівна
Снігур, Денис Васильович
Хома, Руслан Євгенович
Chebotaryov, Aleksandr N.
Rakhlytska, Olena M.
Guzenko, Olena M.
Shcherbakova, Tetiana M.
Snigur, Denys V.
Khoma, Ruslan E.
Citation: Хімічні методи кількісного аналізу : практикум з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти / О. М. Чеботарьов, О. М. Рахлицька, О. М. Гузенко, Т. М. Щербакова, Д. В. Снігур, Р. Є. Хома. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 102 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: практикум
хімічні методи
кількісний аналіз
Abstract: Практикум складено відповідно до програми курсу «Аналітична хімія» для того, щоб надати студентам другого курсу допомогу при вивченні теорії та практики методів кількісного хімічного аналізу. Практикум містить в стислій формі теоретичні основи методів титриметричного та гравіметричного визначення компонентів в пробах, а також рекомендації до виконання лабораторних робіт, прописи яких максимально наближені до реальних умов. Може бути рекомендований для студентів природничих факультетів при підготовці до занять, які навчаються за спеціальностями 102 «Хімія», 014 «Середня освіта (Хімія)» та 226 «Фармація, промислова фармація».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34410
ISBN: 978-617-689-453-7
Other Identifiers: УДК 543.061
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Him_metody_praktikum.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.