Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34392
Title: Неорганічна хімія: лабораторний практикум для студентів ф-ту хімії та фармації за спец. 226 «Фармація, промислова фармація»
Authors: Кіосе, Тетяна Олександрівна
Раскола, Людмила Анатоліївна
Kiose, Tetiana O.
Raskola, Liudmyla A.
Citation: Кіосе Т. О. Неорганічна хімія: лабораторний практикум для студентів ф-ту хімії та фармації за спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Т. О. Кіосе, Л. А. Раскола. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 110 с.
Issue Date: 2022
Keywords: неорганічна хімія
лабораторний практикум
Abstract: У лабораторному практикуму наведено лабораторні роботи з хімії елементів та їх сполук. Особлива увага приділяється реакціям, що використовуються в аналізі елементів та їх сполук у медицині та фармації. До кожної теми додаються задачі для самостійного розвязування, питання для самоконтролю та лабораторні роботи. Лабораторний практикум призначений для cамостійної та аудиторної роботи студентів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34392
ISBN: 978-617-689-548-0
Other Identifiers: УДК 546(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кіосе_Раскола_Неорганічна хімія.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.