Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34383
Title: Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота
Authors: Варнава, Уляна Володимирівна
Varnava, Uliana V.
Citation: Варнава У.В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота [електронний ресурс] / У. В. Варнава. - Одеса, 2022. - 34 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні рекомендації
вікова психологія
психічний розвиток індивіда протягом онтогенезу
Abstract: Методичні рекомендації допомагають при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань, при підготовці до атестації. Увагу приділено формуванню професійної компетентності соціальних працівників у сфері психічної вікової норми та психологічного благополуччя. Розраховано для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34383
Other Identifiers: УДК: 159.922.6(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичнi_вказiвки_Варнава.pdf340.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.