Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34363
Title: Біоактивні вторинні метаболіти морських мікроорганізмів
Authors: Галкін, Борис Миколайович
Філіпова, Тетяна Олегівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Гудзенко, Тетяна Василівна
Galkin, Borys M.
Filipova, Tetiana O.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Gudzenko, Tetiana V.
Citation: Біоактивні вторинні метаболіти морських мікроорганізмів / Галкін Б. М., Філіпова Т. О., Іваниця В. О., Гудзенко Т.В. – Одеса: ОНУ, 2022 – 220 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: біоактивні вторинні метаболіти
морські мікроорганізми
біологічна активність
вторинні метаболіти
Abstract: В монографії узагальнено літературні джерела про синтез та фізіологічну роль вторинних метаболітів з морських мікроорганізмів. Розглядаються механізми утворення вторинних метаболітів та їх функції. Наведено дані про біологічну активність вторинних метаболітів. Висвітлено механізми, генетична регуляція синтезу біосурфактантів та їх біологічна роль. Проведено аналіз впливу факторів середовища для підвищення синтезу біоактивних сполук у морських мікроорганізмів. Розглянута еволюція генних кластерів та їх гетерологічна експресія, шляхи синтезу мікробних вторинних метаболітів та роль полікетидсинтетаз, нерибосомних пептидсинтетаз, синтетаз жирних кислот. Проаналізована екологічна роль вторинних метаболітів морських мікроорганізмів. Монографія розрахована на науковців морських мікробіологів, екологів, біотехнологів, а також аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальностями мікробіологія, біологія та біотехнологія.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34363
ISBN: 978-617-689-546-6
Other Identifiers: УДК 579.26(0.17.8)
Appears in Collections:Монографії БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Галкін_2022_Print.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.