Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34307
Title: Генетика. Розв’язання задач на зчеплене успадковування
Authors: Білоконь, Світлана Василівна
Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна
Мірось, Світлана Леонідівна
Січняк, Олександр Львович
Bilokon, Svitlana V.
Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
Miros, Svitlana L.
Sichniak, Oleksandr L.
Citation: Генетика. Розв’язання задач на зчеплене успадковування : метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / С. В. Білоконь, Т. Г. Алєксєєва, С. Л. Мірось, О. Л. Січняк ; за ред. О. Л. Січняка. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 31 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
генетика
зчеплене успадковування
Abstract: Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Генетика» за темою «Зчеплене успадковування» для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальностями 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство». Мета видання – допомогти студентам засвоїти алгоритми розв’язання задач на зчеплене успадковування та краще розібратися в матеріалі на реальних прикладах зчепленого успадковування в ряду добре вивчених біологічних об’єктів. Методичні рекомендації містять перелік теоретичних відомостей по зчепленому успадковуванню, приклади розв’язання різних типів задач та задачі для самостійного розв’язання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34307
Other Identifiers: УДК 575(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.