Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34276
Title: Біологія індивідуального розвитку
Authors: Підгорна, Світлана Яківна
Делі, Ольга Федорівна
Трач, В'ячеслав Анатолійович
Черничко, Катерина Йосипівна
Pidhorna, S. Ya.
Deli, Olha F.
Trach, Viacheslav A.
Chernichko, Kateryna I.
Citation: Біологія індивідуального розвитку: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко / відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2022. – 115 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: прогенез
гаметогенез
сперматогенез
оогенез
ембріогенез
бластогенез
Abstract: Навчальне видання присвячене основним етапам онтогенезу тварин та людини. Містить конспекти до ряду лекцій з дисципліни «Біологія індивідуального розвитку» згідно з навчальною програмою. Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання першого (бакалаврьского) освітньо-наукового рівня вищої освіти біологічного факультету. Також може стати у нагоді науково-педагогічним працівникам ЗВО та усім, хто цікавиться основами онтогенетичного розвитку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34276
Other Identifiers: УДК 591.3
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БІР на друк.docx4.85 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.