Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34198
Title: Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття (проза)
Authors: Казанова, Ольга Валеріївна
Kazanova, Olha V.
Казанова, Ольга Валерьевна
Citation: Казанова О. В. Історія української літератури другої половини ХХ століття : метод. вказівки до курсу «Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття (проза)» для студентів 3 курсу денного відділення філол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації «Українська мова та література» / О. В. Казанова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 49 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: українська література
кінець ХІХ – початок ХХ століття
проза
історія української літератури
аналіз художнього твору
художній твір
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття (проза)». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, перелік творів для текстуального вивчення, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34198
Other Identifiers: УДК 821.161.1”20”(076.6)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Казанова О. В..pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.