Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3408
Title: ПРИМІТИВНІ ҐРУНТИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ
Other Titles: ПРИМИТИВНЫЕ ПОЧВЫ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ
ZMIINY ISLAND PRIMITIVE SOILS
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Буяновський, Андрій Олександрович
Леонідова, І. В.
Орлик, І. А.
Биланчин, Ярослав Михайлович
Буяновский, Андрей Александрович
Леонидова, И. В.
Орлик, И. А.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Buianovskyi, Andrii O.
Leonidova, I. V.
Orlyk, I. A.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: острів Зміїний
щільні силікатні породи
примітивні ґрунти
кам'янисто-щебенюваті породи
остров Змеиный
плотные силикатные породы
примитивные почвы
каменисто-щебнистые породы
Zmiiny island
solid silicate rocks
primitive soils
rocky and pebble soils
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т.17, вип.3(16) с.103-113
Abstract: Викладено результати вивчення примітивних ґрунтів о. Зміїний на щільних силікатних породах та кам'янисто-щебенюватій корі їхнього вивітрювання потужністю зазвичай до 6-10 см. Схарактеризовано й аналізуються умови і процеси утворення, закономірності географії та особливості речовинно-хімічного складу і властивостей примітивних ґрунтів острова.
Изложены результаты изучения примитивных почв о. Змеиный на плотных силикатных породах и каменисто-щебнистой коре их выветривания мощностью обычно до 6-10 см. Охарактеризованы и анализируются условия и процессы образования, закономерности географии и особенности вещественно-химического состава и свойств примитивных почв острова.
This article embraces results of the Zmiiny island primitive soil researches, particularly of the soils allocated on the solid silicate rocks and stony bark of their weathering with the stoutness up to 6-10 sm. The conditions and processes of the primitive soils' formation, as well as the patterns of their distribution and peculiarities of their chemical composition are characterized.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3408
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_ГГФ_т17_в3.103-113+.pdf162.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.