DSpace О системе DSpace
україн русск eng
[Зарегистрироваться]
 

Repository at Odesa I.Mechnikov National University >
Біологічний факультет >
Вісник ОНУ. Сер. "Біологія" >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/340

Название: ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНІ СПЕКТРИ ПЕРОКСИДАЗИ У РІЗНИХ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО БУРОЇ ЛИСТОВОЇ ІРЖІ ТА ТВЕРДОЇ САЖКИ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ТА ЇХ БАТЬКІВ
Другие названия: ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПЕРОКСИДАЗЫ У РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К БУРОЙ ЛИСТОВОЙ РЖАВЧИНЕ И ТВЕРДОЙ ГОЛОВНЕ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
ELECTROPHORETICAL PEROXIDASE SPECTRA IN THE LINES OF WINTER COMMON WHEAT AND PARENTAL FORMS WITH DIFFERENT RESISTANCE TO LEAF RUST AND HARD FIREBRAND
Авторы: Топтіков, В. А.
Дьяченко, Л. Ф.
Тоцький, Владлен Миколайович
Бабаянц, Л. Т.
Топтиков, В. А.
Дьяченко, Л. Ф.
Тоцкий, Владлен Николаевич
Бабаянц, Л. Т.
Toptikov, V. A.
Diachenko, L. F.
Totsky, V. N.
Babayants, L. T.
Ключевые слова: пшениця
пероксидаз
множинні молекулярні форми
бура листова іржа
тверда сажка
стійкість
пшеница
пероксидаза
множественные молекулярные формы
бурая листовая ржавчина
твердая головня
устойчивость
wheat
peroxidase
multiple molecular forms of enzymes
leaf rust
hard firebrand
resistance
Дата публикации: 2005
Издатель: Астропринт
Источник: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Серия/номер: Біологія;Т. 10, вип. 3,С. 70 - 84.
Краткий осмотр (реферат): Проведено електрофоретичний розподіл ізоформ пероксидази вихідних форм та ліній озимої м'якої пшениці,які містять інтрогресовані від Aegilops cylindrica i Triticum erebuni гени стійкості до збудників бурої листової іржі та твердої сажки. З'ясовано якісні та кількісні особливості спектрів ферменту досліджених рослин. Встановлено,що кількісні показники окремих ізоформ пероксидази з низькою електрофоретичною рухливістю(Rf від 0,02 до 0,10-0,12)достовірно корелюють зі стійкістю рослин до мікопато- генів.Наведено нові дані щодо генетико-біохімічних механізмів стійкості пшениці.Пропонуються методичні підходи до розробки ефективної тест-системи прогнозування ознаки стійкості рослин до мікопатогенів
Проведено электрофоретическое разделение изоформ пероксидазы исходных форм и линий озимой мягкой пшеницы,содержащих интрогрессированные от Aegilops cylindrica и Triticum erebuni гены устойчивости к возбудителям бурой листовой ржавчины и твердой головни.Определены качественные и количественные особенности спектров фермента исследованных растений. Установлено,что количественные характеристики определенных изоформ пероксидазы с низкой электрофоретической подвижностью(Rf от 0,02 до 0,10-0,12)достоверно коррелируют с устойчивостью растений к микопатогенам.Приведены новые данные относительно генетико-биохимических механизмов устойчивости пшеницы.Предлагаются методические подходы для разработки эффективной тест-системы прогнозирования признака устойчивости растений к микопатогенам.
The electrophoretical division of peroxidase initial isoforms and lines of winter common wheat has been made.The investigated lines contain the genes of resistance to leaf rust and hard firebrand which have been introgressed from Aegilops cylindrica and Triticum erebuni.The qualitative and quantitative peculiarities of enzyme spectra of the investigated plants have been determined.It was shown, that quantitative characteristics of definite peroxidase isoforms with low electrophoretical mobility (Rf 0,02-0,10-0,12) were reliable correlated with plant resistance to mycopathogenes.The new data of genetic-biochemical mechanisms of wheat resistance have been given.The methodical approaches for development of effective test-system of plant resistance forecasting to mycopathogene signs have been suggested.
Описание: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 3: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/340
Располагается в коллекциях:Вісник ОНУ. Сер. "Біологія"

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Vest_Biol_3_05_70-84.pdf434,75 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

п╞пҐпЄп╣п╨я│ я├п╦я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐ DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь