Останні додані

 • Актуальні тенденції сучасного етапу інформатизації суспільства 

  Олексієнко, Валерій Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні технології глибоко проникають в життя людей. Інформаційні технології стимулюють розвиток самих різноманітні сфер діяльності людини, починаючи з вузькоспеціалізованих ...
 • Main features of sport event planning 

  Zhurakivska, Katerina A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  The evolution of sport event management has led to it becoming a multimillion-euro business, which benefits its hosting country’s economy through tourism and social development schemes. The first important step to be made ...
 • Основы SEO-копирайтинга 

  Дужан, Вероника Андреевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Копирайтинг – (англ. copywriting от copy – рукопись, текстовый материал + write – писать) искусство написания продающих текстов, показывающих явное конкурентное преимущество компании, профессиональная деятельность по ...
 • Інструменти просування в інтернет-маркетингу 

  Дудко, О. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Невід’ємними складовими успішного функціонування підприємства на ринку є розвиток маркетингової діяльності та ефективне застосування сучасних інформаційних технологій. Симбіоз цих факторів став основою для появи нового ...
 • Лінгвістичні складові зовнішніх комунікацій організації 

  Добровольська, Олена Дмитрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Комунікації розглядають як обов’язковий атрибут процесу управління. Їх роль є вагомою не тільки на малих фірмах, а й у потужних компаніях та корпораціях. Саме завдяки комунікаціям існує цілісність між окремими елементами ...
 • Современные принципы клиентоориентировности пользовательского интерфейса 

  Добровольский, А. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Использование тех или иных концепций маркетинга на предприятии обусловлено в основном особенностями и тенденциями рынка. В процессе трансформации рынка меняется и маркетинговый подход к нему.
 • Еволюція сучасних організаційних структур та  способів лідерства в організації 

  Гармідер, А. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Сучасний ринок – турбулентне середовище, що дедалі складніше піддається прогнозуванню та контролю. Для розбудови релевантної стратегії необхідно аналізувати і оперувати постійно зростаючими масивами інформації. Інформація ...
 • Маркетинг з незначними витратами в  малому  бізнесі 

  Воротнюк, Юлія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Малі підприємства відіграють важливу роль в економіці будьякої країни. Сьогодні в Україні продовжується становлення малого підприємництва як ефективного сектора української економіки. Його подальший розвиток має важливе ...
 • Социальная и экологическая ответственность бизнеса 

  Бушняк, Татьяна Ивановна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В 70-х годах прошлого столетия мир потрясли апокалипсические прогнозы будущего существования человеческой цивилизации. Неужели человечеству остались считанные десятилетия? Как противостоять грядущему краху всего живого? ...
 • Проблеми забезпечення ресурсозбереження на вітчизняних промислових підприємствах 

  Божатарник, Антон Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Необхідність переходу до якісно нового рівня ресурсоспоживання є об’єктивною умовою підвищення ефективності виробництва. Багатогранність ресурсозбережної діяльності передбачає її здійснення за різними напрямами: технічним, ...
 • Розташування закладу як фактор ефективності в сфері ресторанного бізнесу 

  Балакіна, Катерина Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Ресторанний бізнес прогресивна сфера бізнесу, яка постійно змінюється згідно з вподобаннями клієнтів. Для функціонування закладу громадського харчування обов’язково треба взяти до уваги ряд факторів: категорію закладу, вид ...
 • Нейромаркетинг: методы исследования и использования 

  Антонюк, Сергій Дмиторвич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Цель нейромаркетинга – понимание истинной реакции субъекта на определенные маркетинговые раздражители и последующая разработка эффективных рекламных коммуникаций на основе полученных данных.
 • Використання рейтингу кредитоспроможності як напрям вдосконалення інвестиційної привабливості позичальника 

  Шпичак, В. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  При наданні кредиту будь-який банк стикається з необхідністю оцінки кредитоспроможності позичальника. Ця процедура є обов’язковою, адже від її результатів залежить ефективність як окремої кредитної угоди, так і кредитної ...
 • Антикризовий менеджмент при проведенні процедури банкрутства в банківській установі 

  Шишкіна, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Потреба антикризового менеджменту в банку пов’язана зі специфікою його діяльності як суспільного інституту, що відноситься до категорії фінансових посередників. При банкрутстві, стані неплатоспроможності банку зачіпаються ...
 • Антимонопольна політика України. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства: юридичний та економічний аспекти 

  Шевченко, М. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Монополія це такий тип будови ринку, в якому існує тільки один продавець певного товару. Підприємство чи інше утворення, що займає монопольне становище на ринку називається монопольне утворення.
 • Транскордонне співробітництво як сучасна форма економічного розвитку країни 

  Харченко, Тетяна Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Сучасні міжнародні відносини характеризуються досить інтенсивними інтеграційними процесами, серед яких важливу роль відіграє транскордонне співробітництво (ТКС).
 • Функціонування французького казначейства: позитивний досвід і можливості його імплементації в Україні 

  Топлакалцян, Норайр Арсенович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Започаткування та розвиток інституту казначейства в світі невідривно пов’язаний саме з процесом державоутворення, коли в кожній державі необхідні бути органи влади, що в змозі виконувати функції щодо забезпечення охорони ...
 • Методи управління ризиками реалізації інвестиційних проектів 

  Сургай, Катерина Віталіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Із моменту набуття Україною незалежності та її переходу до ринкових відносин, залежність підприємств від державного контролю значно знизилася, вони отримали низку прав, свобод та обов’язків. Це значно розширило їхні ...
 • Обгрунтування впливу фінансових послуг на розвиток регіонів України в умовах децентралізації 

  Пругло, Валерія Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Нерівність економічного розвитку регіонів призвели до їх диференціації. Стратегічно важливим є проведення в Україні регіональної політики, спрямованої на усунення диспропорцій у розвитку регіонів. Необхідно перейти до ...
 • Недоліки функціонуванні сучасного ломбарду 

  Перонкова, Дарія Семенівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На ринку фінансових установ ломбардна діяльність є досить поширеною та регулюються окрім інших правових документів Положенням «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами» та Законом України «Про фінансові послуги та ...

View more