Останні додані

 • Модель механізму функціонування інституційної архітектоніки бюджетного процесу на місцевому рівні 

  Савастєєва, Оксана Миколаївна; Savastieieva, Oksana M. (2018)
  В сучасних умовах впровадження та розвитку реформи децентралізації необхідні науково – обгрунтовані підходи до встановлення відносин між окремими інституціями, що регламентують здійснення бюджетного процесу на місцевому ...
 • Еволюція місцевих фінансів як підґрунтя сучасної моделі їх організації в Україні 

  Савастєєва, Оксана Миколаївна (2018)
  У статті розглянуто основні історичні етапи еволюції фінансів органів місцевого самоврядування. Визначено характерні особливості, притаманні кожному етапу. З’ясовано, яким чином зміна сус- пільно-політичного устрою впливала ...
 • Договір аутсорсингу: особливості укладення 

  Святошнюк, Арина Леонідівна (2018)
  Цивільний кодекс України (далі - ЦК) [1] не містить окремих норм щодо укладення договорів аутсорсингу, хоча загальні принципи укладення договорів передбачені ЦК України. Так, ст. 6 ЦК закріплює право укладати договори, що ...
 • Cynefin framework in component-oriented model of IT-projects management 

  Chaikovska, Maryna P.; Chaykovskyy, Oleksandr A. (2018)
  Transformational global processes of informatization of the society cause dynamic growth of scale and variety of information tasks of the enterprise. In order to solve these tasks it is necessary to develop effective ...
 • Cechy spoleczne ksztaltujace ecosystem IT w Ukrainie 

  Chaikovska, Maryna P. (2018)
  Zostały przeanalizowane cechy potencjału innowacyjnego Ukrainy, zaistniałe problemy strukturalne, czynniki emergencji, aktualne tendencje IT-rynku Ukrainy, infrastruktura i perspektywy startup-sektora IT-rynku Ukrainy. ...
 • Architectural component-oriented approach to managing it projects 

  Chaikovska, Maryna P.; Chaykovskyy, Oleksandr A. (2018)
  The article deals with the features and problems of IT project management.It analyzes the modern methodologies of IT project management, their characteristics, limitations, and spheres of applicability. The advantages of ...
 • Управление рисками информационной безопасности в обеспечении непрерывности работы информационно-коммуникационных систем 

  Чайковская, Марина Петровна; Азеев, А. (2018)
  Analysis of information security risk management process in the context of ensuring the continuity of the operation of the information security system. Assessment of risk management process, analysis of modern methods of ...
 • Аналіз сучасних технологій юзабіліти web-проекту мобільного маркетингу 

  Чайковська, Марина Петрівна (2018)
  Одним з глобальних актуальних трендів цифрового маркетингу є стійке зростання мобільного трафіку, що пов’язане як зі збільшенням числа мобільних користувачів, мобільних Internet-підключень, мобільних з’єднань, так і з ...
 • Secure and efficient cloud computing environment 

  Chaikovska, Maryna P.; Chaykovskyy, O. (2018)
  The cloud computing environments are cost and productivity efficient, they are quickly replacing the traditional centralized systems. These “clouds” inherit a lot of security concerns of the older systems, but also bring ...
 • Strategies for implementation of Affiliate-projects in marketing activity 

  Chaikovska, Maryna P.; Chaikovskyi, Maksym (Polonia University, 2018)
  The article deals with the problematic aspects of the transforming forms and methods of marketing activity; new opportunities for the implementation of global network multichannel personalized interactions in the virtual ...
 • Класифікація заходів кримінально-правового впливу з урахуванням ознак суб’єктів охоронних кримінально-правових відносин 

  Павлова, Тетяна Олександрівна (2018)
  Стаття присвячена розгляду одного з дискусійних питань вітчизняного кримінального права - класифікації заходів кримінально-правового впливу, оскільки у нормах Запальної частини чинного Кримінального кодексу України ...
 • Дослідження інновацій у теорії галузевих ринків 

  Матюк, Тетяна Володимирiвна (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2018)
  У статті проаналізовано погляди вчених-економістів на взаємозв’язок інновацій і розвитку галузевих ринків. Виділено низку напрямів впливу інновацій на галузеві ринки, такі як виробництво принципово нових товарів та послуг, ...
 • Глобальні фондові біржі як результат конвергенції фінансових ринків 

  Копилова, Ольга Володимирівна; Пічугіна, Юлія Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Головною особливістю розвитку світового господарства протягом останніх десятиліть виступає економічна та фінансова взаємозалежність не тільки країн, а й регіонів та континентів. Найбільші фондові біржі світу мають спільні ...
 • Фінансове забезпечення розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання 

  Ломачинська, Ірина Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Нестабільність національної економіки України в результаті світової фінансово-економічної кризи 2008 р. та соціально-політичних змін, що відбулися в 2013-2014 рр., не могла не позначитися на діяльності вітчизняних суб’єктів ...
 • Fiscal decentralization as a course for stabilization of public finance 

  Крючкова, Наталія Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Studying the issue of fiscal decentralization is of high relevancy to Ukraine, since today the need for scientific analysis of the effects and certain aspects of decentralization that are taking place in fiscal policy of ...
 • The impact of the stock market infrastructure development in Ukraine on companies’ value 

  Bychkova, Nataliya V.; Kopylova, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  In modern conditions, when the economy of leading countries reaches a new stage of its development, the main aim of the company is to provide sustainable increase of its market value. By dynamics of the company value one ...
 • Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону 

  Балахонова, О. В.; Гилка, У. Л.; Головченко, О. М.; Головченко, М. Ф.; Гуцалюк, О. М.; Журавльова, Тетяна Олександрівна; Захарченко, Віталій Іванович; Захарченко, Наталя Вячеславівна; Івлієва, О. М.; Кандєєва, В. В.; Ковтуненко, К. В.; Лаптєва, В. В.; Мединська, Т. В.; Меркулов, М. М.; Метіль, Т. К.; Омельяненко, В. А.; Родіонов, Д. А.; Скупейко, В. В.; Сорока, Л. М.; Стремядін, В. М.; Топалова, І. А.; Чабанюк, О. М.; Ширяєва, Л. В.; Яковенко, О. І. (Одеський національний політехнічний університет, 2018)
  У монографії висвітлено сучасні теоретико-методологічні проблеми й практичні завдання процесу підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону в умовах трансформаційних змін в національній економіці та поглиблення ...
 • Особливості формування інноваційних стратегій 

  Скороход, Ірина Петрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Інновації відіграють значну роль в економіці, тому кожна країна має акцентувати свою увагу на результативному функціонуванні своєї інноваційної стратегії. Розроблення, реалізація та вдосконалення інноваційної стратегії ...
 • Теоретичні аспекти антикризового регулювання національної економіки 

  Олєйниченко, А. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Криза є невід'ємною складовою безперервного процесу суспільного розвитку та є рушієм еволюційних змін у соціальному, науково-технічному, економічному житті людства. Залежно від різновиду, масштабів та особливостей протікання, ...
 • Особливості сучасних ринків освітніх послуг 

  Матюк, Тетяна Володимирiвна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В сучасних умовах глобалізації системи освіти, оцінка обсягів світового ринку послуг освіти, за кількісною ознакою представлена у доповіді ЮНЕСКО «До суспільств знань». У період починаючи з 1970 по 1990 рік кількість ...

View more