Recent Submissions

 • Особливості формування і розвитку інституціонального ринку в умовах трансформаційних зрушень 

  Горняк, Ольга Василівна; Horniak, Olha V.; Горняк, Ольга Васильевна (2019)
  Трансформаційні зрушення в економіці відбуваються на всіх рівнях, галузях та сферах діяльності. Вони супроводжуються інституційними змінами, які викликані як взаємодією груп інтересів, так і вибором економічними агентами ...
 • Формування і розвиток сучасної теорії мереж 

  Горняк, Ольга Василівна; Цзюнвей, Лу; Horniak, Olha V.; Горняк, Ольга Васильевна (2019)
  Сучасна теорія мереж в економічному контексті сформувалася в рамках нової інституціональної економічної теорії, в центрі досліджень якої знаходиться фірма. В своїй роботі «Природа фірми» Р. Коуз заклав основи формування ...
 • Оренда акцій акціонерного товариства за законодавством Франції 

  Шевченко, М. С.; Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (2019)
  Метою даної роботи є вивчення та аналіз інституту оренди акцій за законодавством Франції, а також вироблення на основі цього нового підходу до оренди акцій за законодавством України.
 • Вопросу о санкциях за совершение половых преступлений по законодательству Украины и других государств 

  Швец, Д. О.; Чуваков, Олег Анатольевич; Чуваков, Олег Анатолійович; Chuvakov, Oleh A. (2019)
  В каждом государстве существуют особые категории населения, которые являются наиболее уязвимыми и незащищёнными перед субъектами, склонными к совершению преступлений против чести, достоинства и половой неприкосновенности ...
 • До питання впровадження системи автоматичного обміну податковою інформацією в Україні 

  Чілік, Л. П.; Гаран, Ольга Володимирівна; Гаран, Ольга Владимировна; Haran, Olha V. (2019)
  Вимогами сьогодення для України є приєднання до CRS стандарту (Common Reporting Standard). Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Так, прийняття Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концептуальних ...
 • Похідний позов у корпоративному праві 

  Хріщева, О. Г.; Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (2019)
  В Україні мають місце непоодинокі випадки перевищення повноважень посадовими особами господарських товариств, зловживання керівним становищем та, на жаль, діяльність у власних інтересах, а не в інтересах юридичної особи.
 • Сутність та принципи покарання у теорії Іммануїла Канта 

  Храпицька, М. О.; Зикін, Анатолій Сергійович; Зыкин, Анатолий Сергеевич; Zykin, Anatolii S. (2019)
  Від початку формування держави та суспільства покарання виступало невід’ємною частиною суспільного буття і слугувало захисником громадського порядку та загальних інтересів суспільства від протиправних посягань. З розвитком ...
 • Сократ про співвідношення права та моралі 

  Хижняк, М. О.; Зикін, Анатолій Сергійович; Зыкин, Анатолий Сергеевич; Zykin, Anatolii S. (2019)
  Важливе значення в регулюванні відносин у суспільстві у всі часи мають такі соціальні явища як право та мораль. Основна мета цих явищ – цілеспрямований вплив на поведінку людей для створення сприятливих умов співіснування ...
 • Справи, які розглядаються господарським судом за правилами спрощеного позовного провадження 

  Федорук, Ю. О.; Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (2019)
  Чинна редакція Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) передбачає дві форми господарського судочинства: наказне провадження і позовне провадження (загальне та спрощене). Справи, які віднесені ...
 • Зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського значення: проблеми та перспективи розвитку 

  Федорук, Н. О.; Масін, Віктор Миколайович; Масин, Виктор Николаевич; Masin, Viktor M. (2019)
  Сьогодні Україна перебуває на етапі поступового становлення вільного ринку обороту земель, у тому числі й земель сільськогосподарського призначення. Оскільки такий соціально-економічний шлях розвитку нашої країни спричинив ...
 • Повідомлення – як вид електронних доказів 

  Тревогіна, В. С.; Голоденко, Iрина Олександрiвна; Голоденко, Ирина Александровна; Holodenko, Iryna O. (2019)
  Відповідно до ч. 1 ст. 76 Цивільного процесуального Кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників ...
 • Нотатки щодо правової природи туристичного збору в Україні 

  Таукач, А. К.; Гаран, Ольга Володимирівна; Гаран, Ольга Владимировна; Haran, Olha V. (2019)
  Світовий і вітчизняний туризм стали вагомими джерелами наповнення державних та місцевих бюджетів у зв’язку із тим, що туристична сфера неймовірно активно розвивається. Тому, зрозуміла увага до туристичного збору, який ...
 • Нотатки щодо новацій у оподаткуванні ФОПів- «спрощенців» в IT-сфері 

  Степанюк, А. О.; Гаран, Ольга Володимирівна; Гаран, Ольга Владимировна; Haran, Olha V. (2019)
  Ми живемо в епоху, коли інформаційні технології (далі – ІТ) розвиваються з неймовірною швидкістю. Враховуючи це, держава знаходити нові способи для стимулювання розвитку ІТ в майбутньому та їх впровадження в усі сфери ...
 • Новий «мовний» закон про мови судочинства в Україні 

  Сліпенюк, В. В.; Кармазіна, Катерина Юріївна; Кармазина, Екатерина Юрьевна; Karmazina, Kateryna Yu. (2019)
  Для усунення правової прогалини в сфері застосування мов в Україні парламентом було зареєстровано низку законопроектів, покликаних вирішити питання щодо регулювання мови судочинства. Важливість регулювання мовного питання ...
 • Деякі проблемні питання правового регулювання камеральної перевірки в Україні 

  Сівак, І. В.; Гаран, Ольга Володимирівна; Гаран, Ольга Владимировна; Haran, Olha V. (2019)
  Камеральні перевірки є одним із найпоширеніших видів податкової перевірки. Законодавством України закріплено поняття та предмет цієї перевірки, але є проблемні моменти застосування цього виду фінансового контролю. ...
 • Зміст корпоративного договору 

  Синіка, О. В.; Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (2019)
  Під змістом договору прийнято розуміти сукупність узгоджених сторонами умов, в яких закріплюються права та обов’язки контрагентів, що складають зміст договірного зобов’язання.
 • Нотатки до питання фінансового контролю в Україні в сучасних умовах 

  Сачаєва, Є. О.; Гаран, Ольга Володимирівна; Гаран, Ольга Владимировна; Haran, Olha V. (2019)
  Матеріальним підґрунтям існування є держави є надходження коштів до публічних централізованих фондів, їх раціональне використання. Забезпеченню постійного функціонування цих процеси сприяють певні правові механізми, особливе ...
 • Відчуження як одна із підстав припинення права власності на житло 

  Моргун, А. О.; Кармазіна, Катерина Юріївна; Кармазина, Екатерина Юрьевна; Karmazina, Kateryna Yu. (2019)
  Припинення права власності на житло є важливим питанням для обговорення в сучасному світі, оскільки відбуваються прогресивні зміни в різних сферах, зокрема, і в законодавчій. Не оминає цей прогрес і одну з найбільш ...
 • Нотатки щодо податкового навантаження на заробітну плату 

  В. В. Мица; Гаран, Ольга Володимирівна; Гаран, Ольга Владимировна; Haran, Olha V. (2019)
  Високий рівень податкового навантаження на доходи населення, сприяє розвитку неофіційного сектору економіки, рівню тіньової зайнятості та оплати праці «у конвертах», ухилянню від оподаткування. Рівень тіньової зайнятості ...
 • Нормативно-правове регулювання косметичної продукції в Україні 

  Мартинюк, Л. П.; Толкаченко, Олена Володимирівна; Толкаченко, Елена Владимировна; Tolkachenko, Olena V. (2019)
  Збереження безпечного довкілля сьогодні є цілим напрямком, який охоплює майже всі сфери життя сучасної людини та її оточення – харчування, одяг, транспорт, і навіть, косметичні засоби. Але, на жаль, щодо останніх, пересічному ...

View more