Останні додані

 • Розвиток вищої освіти в Україні у XVI-XIX століттях: історичні аспекти 

  Голоденко, Iрина Олександрiвна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Вища освіта — одна з базових цінностей українського суспільства. У сучасному суспільстві освіта стала однією з найбільших сфер людської діяльності. Від спрямованості та ефективності освіти сьогодні багато в чому залежать ...
 • Поняття "близькі особи" за антикорупційним законодавством України: проблеми застосування 

  Пилипенко, Юлія Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  14 жовтня 2014 року був прийнятий новий закон в сфері антикорупційної діяльності — Закон України № 1700-VII «Про запобігання корупції» [1], який з точки зору законодавчої техніки оперує звичними, проте з точки зору ...
 • Концессия: международный опыт правового регулирования 

  Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Становление нового взаимодействия между государством и частным сектором идет, прежде всего, в инфраструктурных отраслях, где сложились и потребности, и возможности такого сотрудничества при решении социально-экономических ...
 • Экосистемный подход в области охраны морских ресурсов в рамках морской политики ЕС 

  Толкаченко, Елена Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Мировой океан с его живыми и неживыми морскими ресурсами на сегодняшний день находится под сильным антропогенным давлением. Различные морские системы сталкиваются с разнообразными проблемами, которые ведут к ...
 • Поняття та зміст трудового договору як підґрунтя для визначення його функцій 

  Потопахіна, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У чинному КЗпП трудовий договір визначається як угода про працю. Згідно з частиною першою ст. 21 КЗпП України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ...
 • Новели законодавства про патронат 

  Токарчук, Людмила Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Законодавство про влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування відзначається безпрецедентною перманентною мінливістю. Останні кардинальні зміни торкнулися норм СК України про патронат у зв’язку ...
 • Право спільної власності подружжя 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Відповідно до ч. 1 ст. 60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення ...
 • К вопросу об исчислении убытков, причиненных на преддоговорной стадии в современных правопорядках 

  Федорко, Марина Сергеевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Обязанность вести себя добросовестно на стадии ведения переговоров признана в большинстве современных правопорядков, за исключением стран общего права, в которых основополагающим принципом права на стадии ведения ...
 • Особливості використання та захист комерційних найменувань 

  Гора, Мар'яна Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Ділова репутація суб’єкта господарювання на ринку продажу товарів та послуг залежить від багатьох факторів, у тому числі від правомірного та зважливого використання торговельних марок та комерційних найменувань. У цій ...
 • Банки развития и особенности их функционирования 

  Савастєєва, Оксана Миколаївна; Арнаут, Катерина Олександрівна (Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2018)
  В ХХI веке каждая развитая страна в своей экономической структуре содержит специальный институт – «банк развития». Эти структурные единицы служат для реализации государственной экономической политики определенной отрасли ...
 • Бестелесное имущество и символические оборотоспособные объекты 

  Смитюх, Андрей Владимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Категория бестелесных вещей впервые упоминается в Институциях Гая: «Бестелесные — это те вещи, которые не могут быть осязаемы; к таковым принадлежат те, которые заключаются в праве, например, наследство, узуфрукт, ...
 • Состояние правового регулирования Генно- инженерной деятельности в Украине 

  Сытников, Денис Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Биотехнология — наука, изучающая и разрабатывающая методы получения полезных для человечества продуктов с помощью соответствующих биологических объектов: микроорганизмов, клеток животных и растений. Основным биотехнологическим ...
 • Боротьба за право на працю 

  Комаренко, Анатолій Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Один з найвизначніших представників в історії юриспруденції Рудольф фон Ієрінг писав у своїй праці «Боротьба за право»: «Мета права — це мир, а засіб для досягнення цього миру — боротьба. До тих пір, поки можливі правопорушення, ...
 • Працівник як сторона трудового договору за чинним законодавством і проектом трудового кодексу України 

  Потопахіна, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У частині першій ст. 21 КЗпП України трудовий договір визначається як угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується ...
 • Аналіз концептуальних положень проекту Закону України «про сільськогосподарську кооперацію» 

  Масін, Віктор Миколайович; Масіна, Людмила Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Проектом Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (№ 6527 від 31.05.2017) [1] (далі — Законопроект) передбачено низку кардинальних змін до чинного Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [2] (далі ...
 • Актуальні проблеми розвитку системи казначейського виконання бюджетів різних рівнів 

  Савастєєва, Оксана Миколаївна; Арнаут, Катерина Олександрівна (Наукова економічна організація "Перспектива", 2018)
  Сфера управління державними фінансами потребує значних змін на сучасному етапі забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку України. Нині казначейство України не в змозі у повному обсягу забезпечувати касове ...
 • Проблемы природы концессионных соглашений в современной правовой доктрине 

  Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Понятие концессии и концессионных соглашений (договоров) является ключевым для понимания специфики концессионных правоотношений в целом. Рассмотрение ретроспективы данного вопроса может помочь более четко определить структуру ...
 • Способи захисту прав працівника в Україні та Литовській республіці 

  Байло, Олена Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На сучасному етапі розвитку національного трудового законодавства інститут особистих немайнових трудових прав перебуває на стадії формування, саме тому він вимагає розширеної та більш чіткої правової регламентації, яка б ...
 • Возникновение права собственности на движимые вещи путем присвоения, присвоения находки, находки клада по законодательству украины и отдельных зарубежных стран 

  Корнеева, Евгения Михайловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  По общему правилу приобретение права собственности на движимые вещи осуществляется первоначальными и производными способами. Критерием для соответствующего деления способов приобретения права собственности является наличие ...
 • Процесуальний статус учасників позовного провадження у гос- подарському судочинстві: теоретико-правові та праксеологічні аспекти 

  Степанова, Тетяна Валеріївна (Інститут економіко-правових досліджень, 2017)
  У монографії досліджуються актуальні теоретико-правові та праксеологічні аспекти процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочинстві на основі аналізу положень чинного господарського ...

View more