Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33879
Title: Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у закладах вищої освіти
Authors: Арефьєва, Наталія Георгіївна
Бєлоброва, Тетяна Анатоліївна
Дащенко, Ольга Іванівна
Дерба, Світлана Миколаївна
Івлєва, Світлана Миколаївна
Іліаді, Олександр Іванович
Любецька, Вікторія Валеріївна
Мойсеєнко, Наталія Григорівна
Мусій, Валентина Борисівна
Панченко, Олена Іванівна
Ромащенко, Людмила Іванівна
Сосницький, Ігор Олександрович
Соценко, Наталія Федорівна
Степанов, Євгеній Миколайович
Степанова, Світлана Євгеніївна
Черновалюк, Iрина Володимирівна
Шахіна, Юлія Григорівна
Шепель, Юрій Олександрович
Арефьева, Наталья Георгиевна
Любецкая, Виктория Валерьевна
Мойсеенко, Наталия Григорьевна
Мусий, Валентина Борисовна
Степанов, Евгений Николаевич
Черновалюк, Ирина Владимировна
Arefieva, Nataliia H.
Liubetska, Viktoriia V.
Moiseienko, Nataliia H.
Musiy, Valentyna B.
Stepanov, Yevhenii M.
Chernovaliuk, Irina V.
Citation: Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у закладах вищої освіти : колективна монографія / Колектив авторів. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 167 c.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методика викладання мов
навчання іноземців у закладах вищої освіти
викладання мов
навчання іноземців
сучасна лінгвістика
літературознавство
перекладознавство
Abstract: У колективній монографії, присвяченій 50-річчю кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців та 30-річчю підготовчого відділення для іноземних громадян ОНУ імені І. І. Мечникова, представлено дослідження з актуальних теоретичних та прикладних проблем методики викладання мов та навчання іноземців у закладах вищої освіти. Розглянуто широке коло питань в руслі наступних напрямків: 1. Традиції та інновації в практиці викладання мов. 2. Лінгвокультурологічні аспекти викладання мов і проблеми міжкультурної комунікації. 3. Актуальні проблеми навчання іноземців на етапі довузівської підготовки. 4. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики, літературознавства та перекладознавства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33879
Appears in Collections:Монографії ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ювілейна колективна монографія 2022.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.