Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33866
Title: Ділова іноземна мова
Authors: Рудік, Ірина Валеріївна
Rudik, Iryna V.
Citation: Рудік І.В. Ділова іноземна мова: метод. вк. для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. 071 «Облік і оподаткування». – Одеса: ОНУ, 2022. – 40 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: методичні вказівки
ділова іноземна мова
іноземна мова
Abstract: Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальністі 071 «Облік і оподаткування». Основна мета вказівок – надати методичну допомогу здобувачам у вивченні дисципліни «Ділова іноземна мова» під час практичних занять та у процесі самостійної роботи та надати приклади текстів академічної та професійної спрямованості Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33866
Other Identifiers: УДК 811.111'276.6:657(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РГФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.