Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33848
Title: Теоретичні та практичні проблеми приватного права
Authors: Валах, Вiкторiя Володимирiвна
Клейменова, Світлана Миколаївна
Валах, Виктория Владимировна
Клейменова, Светлана Николаевна
Valakh, Viktoriia V.
Kleimenova, Svitlana M.
Citation: Валах В. В. Теоретичні та практичні проблеми приватного права: метод. рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спец. 081 «Право» [електронний ресурс] / В. В. Валах, С. М. Клейменова. – Одесса, 2022. – 35 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
приватне право
право
Abstract: У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Теоретичні та практичні проблеми приватного права» для здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти освітньонаукової програми «Право» спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійній роботі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33848
Other Identifiers: УДК 347(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.