Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33835
Title: Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність. Змістовий модуль 2. Охорона інтелектуальної власності
Authors: Клейменова, Світлана Миколаївна
Клейменова, Светлана Николаевна
Kleimenova, Svitlana M.
Citation: Клейменова С. М. Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність. Змістовий модуль 2. Охорона інтелектуальної власності: метод. вказівки до вивчення навчальної дисципліни [електронний ресурс] / С. М. Клейменова. – Одесса, 2022. – 33 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
охорона інтелектуальної власності
наукова проєктна діяльність
інтелектуальна власність
Abstract: У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення другого змістового модулю «Охорона інтелектуальної власності» дисципліни «Наукова проєктна діяльність та інтелектуальна власність» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право». Основна мета вказівко – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні змістового модулю дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33835
Other Identifiers: УДК 347.77/7.78: 001.89 (076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.