Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33829
Title: Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу
Authors: Гаран, Ольга Володимирівна
Добровольська, Ніна Василівна
Гаран, Ольга Владимировна
Добровольская, Нина Васильевна
Haran, Olha V.
Dobrovolska, Nina V.
Citation: Гаран О.В. Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу: метод. вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 081 «Право» [електронний ресурс] / О.В. Гаран, Н.В. Добровольська. – Одеса, 2022. – 76 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
сучасний адміністративний процес
адміністративний процес
право
Abstract: У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу» для здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Право» спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійній роботі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33829
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.