Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33828
Title: Актуальні проблеми сучасного адміністративного права
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Баламуш, Мар'яна Анатоліївна
Миколенко, Александр Иванович
Баламуш, Марьяна Анатольевна
Mykolenko, Oleksandr I.
Balamush, Mariana A.
Citation: Миколенко О. І. Актуальні проблеми сучасного адміністративного права: метод. вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти спец. 081 «Право» [електронний ресурс] / О. І. Миколенко, М. А. Баламуш. – Одеса, 2022. – 37 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
сучасне адміністративне право
адміністративне право
право
Abstract: У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного права» для здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Право» спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33828
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.