Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33826
Title: Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики
Authors: Миколенко, Олена Миколаївна
Нарожна, Олена Володимирівна
Миколенко, Алена Николаевна
Нарожная, Елена Владимировна
Mykolenko, Olena M.
Narozhna, Olena V.
Citation: Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики: метод. вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 081 «Право» [електронний ресурс] / О. М. Миколенко, О. В. Нарожна. - Одесса, 2022. - 37 с.
Issue Date: 2022
Keywords: методичні вказівки
кримінальне процесуальне право
криміналістика
право
Abstract: У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики» для здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Право» спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійній роботі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33826
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.