Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33802
Title: Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у медичних працівників офтальмологічного профілю
Other Titles: Создание шкалы для оценки межролевіх конфликтов у медицинских работников офтальмологического профиля
Authors: Родіна, Наталія Володимирівна
Бірон, Богдан Володимирович
Уханова, А. І.
Семенюк, Н. С.
Кернас, А. В.
Родина, Наталья Владимировна
Бирон, Богдан Владимирович
Rodina, Nataliia V.
Biron, Bohdan V.
Citation: Офтальмологический журнал
Issue Date: 2020
Keywords: міжрольовий конфлікт
стрес
психометрична шкала
стандартизація
офтальмологи
межролевой конфликт
стресс
психометрическая шкала
стандартизация
офтальмологи
Series/Report no.: ;№ 2 (493).
Abstract: В процесі професійної діяльності медичні працівники офтальмологічного профілю особливо піддаються ризику психологічних проблем через емоційно вимогливий характер їх роботи та стреси великого навантаження. Одними із чинників стресового навантаження виступають міжрольові конфлікти, тому важливим є створення психометрично адаптованих психодіагностичних інструментів, призначених для їх виявлення. Мета. Створення і психометричний аналіз української версії психометричної шкали, що вимірює міжрольові конфлікти у медиків та дослідження цих конфліктів у взаємозв'язку з реакціями на стрес. Матеріал і методи. Вибірку дослідження склали медичні працівники офтальмологічного профілю. Проведено дослідження 211 медичних працівників. Враховуючи коефіцієнт реагування 85,8%, остаточна вибірка склала 181 медичних працівника, з яких 99 особи – представники молодшого та середнього медичного персоналу, а 82 – вищого медичного персоналу (лікарі-офтальмологи). Дослідження проводилось за допомогою модифікованої версії Шкали конфлікту робота-сім'я і конфлікту сім'я-робота (англ. Work-Family Conflict and FamilyWork Conflict Scales) Р.Дж. Нетемеєра, Дж.С. Боулза та Р. Макмуріана, Опитувальника стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю Я. В. Цехмістера, І. В. Данилюка, Н. В. Родіної, Б. В. Бірона, Н.С. Семенюк на базі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова». Результати. Шкала міжрольових конфліктів для офтальмологів створювалась на основі адаптації опитувальника. В модифікованій версії шкали містились наступні субшкали, що описували два типи міжрольвих конфліктів: конфлікт робочих обов'язків з сімейними (WFC) та конфлікт сімейних обов'язків з робочими (FWC), які характеризувались високою внутрішньою узгодженістю та ретестовою надійністю. Двофакторну модель шкали підтверджено за результатами конфірматорного факторного аналізу. Показано, що у лікарів виразність двох типів міжрольових конфліктів є статистично значуще більшою, ніж у молодшого та середнього медичного персоналу. З огляду на репрезентативність вибірки, були створені тестові норми, виражені у квартильній шкалі. Отже, адаптована україномовна версія шкали міжрольових конфліктів для медичних працівників характеризується високою конструктною і критеріальною валідністю та надійністю.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33802
DOI: http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202027986
Other Identifiers: УДК 617.7:616.7:615.851.13-311.212(079.5)
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79-86.pdf320.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.