Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33801
Title: Створення опитувальника стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю
Other Titles: Создание опросника стрессовых реакций для оценки медицинских работников офтальмологического профиля
Authors: Цехмістер, Я. В.
Данилюк, І. В.
Родіна, Наталія Володимирівна
Бірон, Богдан Володимирович
Семенюк, Н. С.
Родина, Наталья Владимировна
Бирон, Богдан Владимирович
Rodina, Nataliia V.
Biron, Bohdan V.
Citation: Офтальмологический журнал
Issue Date: 2019
Keywords: стресові реакції
задоволеність працею
опитувальник
стандартизація
офтальмологи
стрессовые реакции
удовлетворенность трудом
опросник
стандартизация
офтальмологи
Series/Report no.: ;№ 1(486).
Abstract: Вступ. Медичні працівники офтальмологічного в процесі професійної діяльності все частіше стикаються з т. зв. «вигорянням». У зв’язку з цим важливими є створення психодіагностичних інструментів, призначених для виявлення стресових реакцій, та їхня психометрична адаптація до соціально-культурних особливостей українського професійного середовища. Мета роботи. Створення та психометричний аналіз української версії опитувальника, що вимірює стресові реакції, та оцінка його взаємозв’язків із показниками задоволеності працею. Матеріал і методи. Вибірку дослідження склали медичні працівники офтальмологічного профілю. Проведено дослідження 211 медичних працівників. Враховуючи коефіцієнт реагування 85,8%, остаточна вибірка склала 181 медичних працівника, з яких 99 особи – представники молодшого та середнього медичного персоналу, а 82 – вищого медичного персоналу (лікарі-офтальмологи). Дослідження проводилось за допомогою модифікованої версії опитувальника стресів (англ. Student-life Stress Inventory) американських авторів Б.М. Гадзелли, Д.В. Ґінтера, Г. Л. Фулвуда на базі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова». Результати. Опитувальник стресових реакцій для офтальмологів створювався на основі адаптації опитувальника стресів. В модифікованій версії опитувальника містились наступні шкали, що описували категорії стресових реакцій: фізіологічні реакції (F), емоційні реакції (G), поведінкові реакції (H), а також шкала когнітивного оцінювання стресу (I), які характеризувались внутрішньою узгодженістю та ретестовою надійністю. В обох досліджених групах медиків встановлено, що чим гострішими є емоційні та поведінкові стресові реакції, тим нижчим є рівень задоволеності працею та організацією. З огляду на репрезентативність вибірки, були створені тестові норми, виражені в квартильній шкалі. Отже, адаптована україномовна версія опитувальника стресових реакцій для медичних працівників характеризується високою конструктною валідністю та надійністю.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33801
DOI: 10.31288/oftalmolzh201913945
Other Identifiers: УДК 617.7:616.7:615.851.13-311.212(079.5)
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-45+.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.