Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33697
Title: Кристалохімія
Authors: Менчук, Василь Васильович
Раскола, Людмила Анатоліївна
Menchuk, Vasyl V.
Rakitskaya, Tatiana L.
Менчук, Василий Васильевич
Ракитская, Татьяна Леонидовна
Citation: Менчук В. В. Кристалохімія : метод. посіб. для практичних занять з курсу для студентів ф-ту хімії та фармації спеціальності 102 Хімія / В. В. Менчук, Л. А. Раскола. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 49 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кристалохімія
принципи будови кристалів
класифікація кристалічних структур
зв'язок структура – фізико-хімічні властивості кристалів
Abstract: Кристалохімія - це дисципліна про форму, будову, внутрішню симетрію кристалів, умови структуроутворення та їх вплив на властивості кристалів. Сучасне матеріалознавство та його досягнення пов*язані з кристалохімією. Знання кристалохімії надає можливість зрозуміти та оцінити новітні наукові відкриття. Вивчення курсу Кристалохімія» спрямоване на формування у студентів уявлень про загальні принципи будови кристалів, класифікацію кристалічних структур та зв*язок структура – фізико- хімічні властивості кристалів. Метою викладання дисципліни «Кристалохімія» є формування у студентів системи знань та вмінь щодо дослідження та прогнозування будови, структури та властивостей речовин у кристалічному стані, а також розробки шляхів цілеспрямованих змін властивостей кристалів, отримання речовин із заданими будовою та властивостями.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33697
Other Identifiers: УДК 548.1/.3(0.75)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Менчук В.В., Раскола Л.А.Кристалохімія.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.